Наші месенджери: telegram number +380737404046, color blue viber number +380737404046, color violet whatsapp number +380737404046, color green

Умови використання

1. ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ

Покупець — фізична чи юридична особа, яка має намір придбати товари на сайті Інтернет-магазину.

Зареєстрований покупець  Покупець, який надав про себе Продавцю індивідуальну інформацію (прізвище, ім'я, по батькові, адресу електронної пошти, номер телефону), яка може бути використана для оформлення Замовлення багаторазово. Ця інформація надається під час оформлення Замовлення.

Продавець  організація, що здійснює продаж товарів за допомогою Інтернет-магазину, розміщеного за адресою  https://jera-print.com/

Інтернет-магазин — інтернет-сайт, на якому будь-який Покупець може ознайомитися з представленими Товарами, їх описом та цінами на Товари, вибрати певний Товар, спосіб оплати та доставки Товарів, оформити Замовлення.

Товар — це об'єкт купівлі-продажу, представлений до продажу в Інтернет-магазині за допомогою розміщення у відповідному розділі Інтернет-магазину.

Замовлення — оформлений запит Покупця на придбання та доставку за вказаною адресою Товарів, вибраних в Інтернет-магазині.

Артикул — позначення Товару, яке присвоєно Виробником.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ці умови продажу товарів в Інтернет-магазині (далі «Умови») визначають порядок купівлі Товарів через Інтернет-магазин фізичними або юридичними особами, що далі називаються «Покупцем»; при спільній згадці Продавець і Покупець також називаються "Сторонами", а кожен окремо - "Стороною".

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною право- та дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладення та виконання договору купівлі-продажу.

Замовляючи Товари через Інтернет-магазин, Покупець погоджується із цими Умовами.

Продавець залишає за собою право вносити зміни до цих Умов, у зв'язку з чим Покупець зобов'язується регулярно відслідковувати зміни в Умовах, розміщених на сторінці Інтернет-магазину.

Покупець погоджується з цими Умовами шляхом проставлення відповідної позначки під час оформлення Замовлення.

3. РЕЄСТРАЦІЯ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ

Продавець не несе відповідальності за точність та правильність інформації, що надається Покупцем під час реєстрації.

Покупець, який зареєструвався в Інтернет-магазині, отримує індивідуальну ідентифікацію шляхом надання логіну та паролю. Індивідуальна ідентифікація Покупця дозволяє уникнути несанкціонованих дій третіх осіб від імені Покупця. Передача Покупцем логіну та паролю третім особам заборонено, Покупець самостійно несе відповідальність за всі можливі негативні наслідки у разі передачі логіну та паролю третім особам.

Особисті відомості, передані в розпорядження Інтернет-магазину при реєстрації або будь-яким іншим чином, без дозволу користувачів не будуть передаватися третім організаціям та особам, за винятком ситуацій, коли цього вимагає закон або судове рішення.

4. ОФОРМЛЕННЯ І ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

При оформленні Замовлення Покупець підтверджує, що ознайомлений із правилами продажу Товарів через Інтернет-магазин та надає Продавцю інформацію, необхідну для оформлення Замовлення.

Продавець виконує підготовку/виробництво/нанесення та відвантаження замовлених Товарів після отримання оплати.

У разі виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей та характеристик Товару, перед оформленням Замовлення Покупець повинен звернутися до Продавця за контактними даними Продавця, опублікованими на сайті Інтернет-магазину.

5. ОПЛАТА ТОВАРУ

Ціни в Інтернет магазині вказані за одну одиницю товару.

Замовити можна тільки той Товар, для якого на момент замовлення вказано позитивну кількість на складі, або він доступний для виготовлення.

Оплата Товару Покупцем провадиться тією у валюті, в якій ціна Товару була вказана на сайті Інтернет-магазину на момент оформлення замовлення.

Платником має бути сам Покупець. Оплата від третіх осіб не приймається. Оплата допускається лише одним із способів, запропонованих на веб-сайті Інтернет-магазину при оформленні замовлення. Інші методи оплати недоступні.

Договір купівлі-продажу вважається укладеним з оплати Покупцем замовлених Товарів.

6. ДОСТАВКА

Продавець докладе всіх зусиль для дотримання дати та часу доставки, зазначених у відповідному Замовленні, однак допускаються затримки у доставці через непередбачені обставини, що сталися не з вини Продавця.

Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця у момент передачі йому Товару та проставлення Покупцем підпису у документах, що підтверджують доставку Замовлення.

Щоб уникнути випадків шахрайства при врученні передплаченого Замовлення, покупець повинен пред'явити документ, що засвідчує особу.

7. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ ТА ОПЛАТИ

Обмін та повернення Товару здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Можливість обміну або повернення товару узгоджується за номером телефону чи e-mail, опублікованим на сайті Інтернет-магазина.

Весь доступний на сайті товар виготовляється індивідуально під клієнта, отже питання повернення регулюється ЗУ про "Захист прав споживачів". Стаття 13, Пункт 5, Частина 3, або може бути проданий лише з істотними фінансовими втратами для продавця"

- Для повернення коштів Покупець повинен повідомити у письмовій формі Продавцю причини, з яких необхідне повернення коштів. (На емейл або рекомендованим листом за адресою, вказаною в контактах сайту). Необхідно чітко описати всі дефекти, які не влаштовують Покупця і прикласти фотографії, де буде чітко видно дефект, що описується.

- Якщо макети були затверджені Покупцем (у разі якщо макет виготовляли або коригували представники Продавця) або макети не відповідали вимогам до макетів (якщо макет готував Покупець), і при цьому описані претензії Покупця відносяться до дефектів, що сталися через помилки в макеті ( не якісні фотографії, розміщення елементів близько до країв, відхилення кольорів, наявність не растрованих елементів/ефектів, не враховано місце для фальцювання/бігування/перфорації/висічки тощо), якщо потрібно точне попадання в колір, а клієнт не замовив кольоропробу - у такому разі Продавець не повертає оплачені гроші.

- Якщо брак відбувся з вини Продавця, у такому разі згідно із законодавством Продавець зобов'язаний виправити браковану продукцію у строк не більше двох тижнів від моменту письмового повідомлення Покупця. Якщо Продавець не може виправити цей брак, він зобов'язаний повернути Покупцеві всі сплачені кошти без урахування комісій банку, які були утримані з Продавця в момент здійснення операції (Продавець зобов'язаний надати документальне підтвердження утримання комісії на замовлення Покупця) у строк не більше одного місяця з моменту повідомлення Покупця про рішення про повернення коштів. У цьому Покупець зобов'язується повернути Продавцю не кондиційний товар повному обсязі (передача поштовими службами з допомогою Продавця).

- Претензії приймаються протягом 3-х днів із моменту отримання замовлення Покупцем. Якщо пересилання здійснюється поштовими службами, претензії приймаються лише у момент прийому замовлення від співробітників перевізника (всі перевезення страхуються і якщо псування відбулося через перевізника, Покупець пред'являє претензії перевізнику, а не Продавцю).

8. ГАРАНТІЇ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцю внаслідок неналежного використання Товарів, придбаних в Інтернет-магазині.

Продавець не відповідає за збитки Покупця, що виникли в результаті:

- неправильно предоставлених персональних даних,

- неправомірні дії третіх осіб.

Покупець несе всю відповідальність за достовірність відомостей, зазначених ним під час реєстрації в Інтернет-магазині.

Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності Умов, внаслідок подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити та запобігти розумним заходам.

В інших випадках, не передбачених пунктами Умов використання, невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Надання інформації Покупцем.

Під час реєстрації в Інтернет-магазині Покупець надає про себе таку інформацію: прізвище, ім'я, адресу електронної пошти, номер телефону. Перелік даних, необхідних оформлення Замовлення, може бути змінено Продавцем в односторонньому порядку.

Продавець використовує отриману від Покупця інформацію:

-для реєстрації Покупця в Інтернет-магазині;

-для виконання своїх зобов'язань перед Покупцем;

-для оцінки та аналізу роботи Інтернет-магазину.

Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам та третім особам, які діють на підставі договору з Продавцем, для виконання зобов'язань перед Покупцем. Не вважається порушенням зобов'язань розголошення інформації відповідно до обґрунтованих вимог закону.

Продавець має право використовувати технологію cookies. Cookies — це службова інформація, що надсилається веб-сервером на комп'ютер користувача для збереження в браузері. Ця інформація застосовується для зберігання даних, специфічних для даного користувача та використовуваних веб-сервером для коректної роботи Інтернет-магазину. Cookies не містять конфіденційної інформації та не передаються третім особам.

Продавець отримує інформацію про IP-адресу відвідувача Інтернет-магазину. Ця інформація не використовується для встановлення особи відвідувача.

Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем на Сайті у загальнодоступній формі, наприклад у вигляді відгуків до товарів.

10. ІНШІ УМОВИ

До відносин між Покупцем та Продавцем застосовуються положення чинного законодавства.

Покупець гарантує, що всі умови цих умов йому зрозумілі, і він приймає їх у повному обсязі.

У разі виникнення позитивних відгуків або претензій з боку Покупця він має звернутися до Продавця на електронну адресу, вказану на сайті Інтернет-магазину.

Усі суперечки сторони намагатимуться вирішити шляхом переговорів. У разі неможливості недосягнення угоди спір буде передано на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства.

Недійсність або недотримання однієї зі Сторін будь-якого положення цих Умов не спричиняє недійсність інших положень Умов.

Якщо Покупець не згоден хоча б з одним із положень цих Умов, він не має права користуватися Інтернет-магазином.

Продавець може вносити зміни до зовнішнього вигляду товару без попередження Покупця. Всі картинки на сайті орієнтовні та схематичні. Якщо Вас цікавить більш точний вміст товару або будь-яка інша інформація - звертайтеся письмово до наших менеджерів.